Barneidretten 2020/21


Barneidretten for vinteren 2020 og 2021 blir haldene av idrettslaget sjølve. Folkehøgskulen får ikkje tatt dei nødvendige kursa sine på grunn av koronatiltaka. Svømmebassenget er stengt og riding er også vanskeleg å få gjennomført. Me har hallen på Granvin på måndagar fra kl 18-19 og vil, så godt det lar seg gjere, ha treningar der denne dagen (oppdateringar på facebook-sdia for barneidretten). Når snoen kjem, går barneidretten over til skikarusell oppe i Raudkleiv. Me håpar å få til mest mogeleg, men me må ta hensyn til korona og derfor blir det kanskje noko redusert aktivitet.

Aktivitetsledere: Hans Inge Hagen og Pia Groven-Robertsen