i Seljord IL på Granvin måndag 25. februar kl. 19.00.

Innkomne saker må sendast til:

post@seljordidrettslag.no innan 15. februar.

Sakliste og saksdokument blir lagt ut på
heimesida: www.seljordidrettslag.no seinast 18. feb.

Alle medlemar i Seljord Idrettslag er velkomne.

Årsmøte dokument finn du her

Helsing styret i SIL