Info om barneidretten 2019/2020 - Vintersesongen


Fyrstkomande måndag (4. november) kl 18.00 til 19.00 vil alle mellom 4-6 år (yngste gruppa) og fra 7+ år (eldste gruppa) kunne trene på inne i hallen på Granvin. Info blir sendt på epost og plakater blir hengt opp på skulen. (Fullstendig plan kjem om kort tid).

mvh
Barneidretten