Årsmøte i Seljord IL på Granvin måndag 24. februar kl. 19.00.
Innkomne saker må sendast til: post@seljordidrettslag.no innan 17. februar.

Sakliste og saksdokument blir lagt ut på heimesida: seljordidrettslag.no seinast 20. februar.
Alle medlemer i Seljord idrettslag er velkomne.
Helsing styret i SIL