Løp: Sprint, lengre løp, hekkeløp, hinderløp og stafetter

Har du lyst til å trene løp? Klikk her
Har du lyst til å trene hekk? Klikk her
(Øvelsesbanken)

Meir om dei dei forskjellige løpsøvelsane finn du ved å klikke på knappen ->

Hopp: Horisontale hopp: lengde og tresteg Vertikale hopp: høyde og stav

Har du lyst til å trene hopp? Klikk her
(Øvelsesbanken)

Meir om dei dei forskjellige hoppøvelsane finn du ved å klikke på knappen ->

Kast: Kule, diskos, slegge og spyd

Har du lyst til å trene kast? Klikk her
(Øvelsesbanken)

Meir om dei dei forskjellige kastøvelsane finn du ved å klikke på knappen ->