Alle medlemer av Seljord idrettslag, som har hatt store reiseutgifter på større arrangement dei har delteke på i 2022, kan nå søke om deltakartilskot. (Legg ved dokumentasjon/kvitteringar)

Søknaden sendast til:
Seljord idrettslag v/Hans Inge Hagen:
epost: post@seljordidrettslag.no
Søknadsfrist: 1.11.2022

Styret for
Seljord IL

Årsmøte i Seljord IL 2024
på Granvin måndag 26. februar kl. 19.00.
Innkomne saker må sendast til: post@seljordidrettslag.no innan 17. februar.
Sakliste og saksdokument blir lagt ut på heimesida: seljordidrettslag.no seinast 20. februar.
Alle medlemer i Seljord idrettslag er velkomne. 

Last ned (pdf): Saksdokument for årsmøte

Helsing styret i SIL 

Seljord Idrettslag er eit fleiridrettslag som per i dag har undergrupper innafor fotball, handball, ski, skiskyting, riding, friidrett og sykling og har totalt 500 medlemar. Idrettslaget er svært stolte av anlegga vi har på Eventyrøy (fotball og friidrett), Raudkleiv (alpint, ski og skiskyting) og Granvin (handball mm.) der vi er deleigar saman med Ungdomslaget og kommunen. Seljord IL har i 2017 hatt ansvar for matsalet under Dyrskun i 40 år og er ei avgjerande årleg inntektskjelde som gjer til at vi har eit allsidig tilbod til barn og ungdom med topp anlegg til ei svært låg trenings- og medlemsavgift.

min idrettSeljord idrettslag har som mål å effektivisere og forbedre dokumentflyt og medlemshandtering. For å få dette til ynskjer vi at alle, som har mogelegheiten, registrerar seg på Norges idrettsforbund sin digitale løysing  "Min idrett".  Her er Seljord idrettslag langt framme. Me har, som ein av dei fyrste, vore med på å teste ut denne løysinga dei siste to åra.
 
Min idrett er den aller enklaste og beste måten til å holde seg oppdatert på. Her samlast terminlister, aktivitetar, medlemskap og lisenser på tvers av idrettsgrener. Du vil her bli oppdatert på betalingar og gebyr for aktivitetane du og/eller dine barn er med på. 

Min idrett har en enkel påmelding og betaling for deg sjølv og din familie.

Gå inn og registrer deg og din familie her: https://minidrett.nif.no

Mvh

Hans Inge Hagen
Nestleiar i Seljord idrettslag

Oddvar

 

På årsmøtet til Seljord IL måndag 25. februar fekk Oddvar Kvålo tildet innsatskruset til Seljord IL for sinn utrulege dugnadsinnsats for laget.
Oddvar starta opp sin dugnadskarrierer under Dyrskun for 23 år sidan i 1995 med dugnad Laurdag og Sundag i Sigridbui der Tor Reiten og Svein Tveiten var ansvarlege den gongen.
Frå år 2001 har Oddvar vore med i Dyrskugruppa i Seljord IL med ansvar for alt som hadde med utstyr og rigging i buene og kioskane.

Av dei store oppgåvene som har kravd mykje tid er å nemne:

 • tak over varemottak som i 3 år var opp og ned med provisorisk tak.
 • I 2007 laga han understell av to gamle Linjegods hengerar til å ha utstyr i.
 • utbygging av hovedkjøkkenet i 2010 som den store saken.
 • Spesialtralle for salg av bagetter.
 • Rustfrie varmekar for å holde potetstappe varm.
 • Traller av tre til kasseapparat og utstyr.
 • Så var det pengeskåp i vranglås to ganger. Siste gang endte det på Renovest.


Av anna arbeid for SIL kan nemnast:

 • ansvar for flytting av Brakkerigg frå Husmorskulen og opp til Raukleiv med ferdigstilling, bygge avløpsanlegg og boring etter vann.
 • Bygging av spikertårn på Eventyrøy.
 • Skaffe sponset garasje frå Grimstad til lager for SIL på Dyrskuplassen og sto for grunnarbeid og oppfølging.
 • Pluss mykje anna!


Sumerar vi timane Oddvar har brukt frå 2001 og fram til i dag for Seljord, vil dette utgjere om lag to årsverk i dugnad for Seljord IL.

Seljord IL er svært takksame for innsatsen til Oddvar.

Tor Reiten heidra med Æresmedlemskap i Seljord idrettslag. Ole Tufte fekk innsatskruset på årsmøte måndag 26/2-2018