Styremøte og referat

Her finner du referater fra styremøterÅrsmøte 2020

Dokument til Årsmøte 2020 på Granvin

Order Name Type Note  
1 1. Innkalling til årsmøte 2020 i Seljord IL PDF

sil

Downoad
2 2. Lovnorm for Seljord idrettslag vedtatt 2.12.2019 PDF

SIL

Downoad
4 4. Årsmelding for Seljord Idrettslag 2019.pdf PDF

SIL

Downoad
5 5a. Årsrekneskap SIL 2019 med noter.pdf PDF

SIL

Downoad
5 5b. Revisjonsmelding.pdf PDF

SIL

Downoad
6 6. Forslag frå fotballgruppa om endring av treningsavgifter.pdf PDF

SIL

Downoad
6 6. Klubbhandbok for Seljord IL 2020.pdf PDF

SIL

Downoad
7 7.1 Søknad spillemidleer Sandbane PDF

SIL

Downoad
7 7.2 Søknad spillemidler tennisbane.pdf PDF

SIL

Downoad
7 7.3 Søknad spillemidleer Dagsturhytte PDF

SIL

Downoad
7 7.4 Kjøp av traktor PDF

SIL

Downoad
8 8a. Budsjett 2020 Seljord IL oversikt PDF

SIL

Downoad
8 8b. Budsjett 2020 Seljord IL undergrupper PDF

SIL

Downoad
8 8c. Budsjett 2020 Seljord IL konto PDF

SIL

Downoad

Organisasjonskart og andre oppsettOrganisasjonsplan

Organisasjonsplan

Order Name Type Note  
1 Organisasjonsplan 2020 PDF

Organisasjonsplan

Downoad