Leiar: Tellef Solås  91 89 61 35 solaas@online.no
Nestleiar: Hans Inge Hagen   95 06 57 38 hansingehagen@me.com
Kasserar: Camilla Johansen 91 55 07 17 cjohansen74@hotmail.com
Skrivar: Randi Øygarden 99 73 83 31 randi.oygarden@hotmail.com
Varamedlem: Kai Slåkvik  99 26 38 33 slaakvik@online.no