SIL har normalt lag i alle klasser opp til og med G16 og J17. I år har vi hatt med omtrent 160 spillere i aldersbestemte klasser. Vi er i positiv utvikling og kvaliteten, både i laget og treningene, bedres sesong for sesong. Ungdomslaga får tilbud om deltagelse hvert år på Norway Cup. Utover det så er det fult mulig for alle lag å delta på turneringer.
SIL er med i Vest Telemark fotball(tidligere prosjekt vest Telemark), som er et prosjekt som har til hensikt å øke aktiviteten innen breddeidrett i Vest Telemark. Dette er et prosjekt som bidrar med aktivitet for alle og spillerutvikling i regionen. Prosjektet har også satsning på kompetanseheving for klubbens egne trenere.