Alle lag trener stort sett 2 ganger pr uke i sesongen i tillegg til egne kampdager. De eldste trener stor sett hele året, kun avbrutt av kort pause etter endt sesong..SIL har til hensikt å ha trening gjennom hele året. I praksis betyr dette litt pause etter endt sesong før trening neste sesong starter. De yngste begynner på nyåret, mens de eldste starter en del tidligere. Dette er treneravhengig.