Veiledning

Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i Seljord fotball.

Fotballstyret skal årlig revidere håndboken. Fotballstyret skal sørge for at alle er kjent med håndbokens innhold. Dette kanaliseres via oppmenn og trenere.
Det ligger link på Seljord fotball sin FB side samt Seljord IL sin hjemmeside. Klubbhå̊ndboken skal til en hver tid ligge tilgjengelig på̊ www.seljord-il.no for nedlasting.

Vår hovedmålsetting er: Seljord fotball skal gi et helhetlig tilbud til alle som ønsker å spille fotball.

Dette gjelder alle uansett nivå. Seljord fotball skal sørge for aktivitet, utvikling, integrering og trygge rammer.
Vi har som mål å stille lag i alle klasser i aldersbestemt og seniorfotball.
Vi skal ha et kvalitativt godt tilbud som gjør at Seljord Fotball får et godt omdømme og blir en klubb som barn, ungdom og voksne ønsker å være en del av. Seljord Fotball skal være nyskapende og en seriøs samarbeidspartner for lokale klubber i vest Telemark. Seljord Fotball skal være en pådriver i regionen for samarbeid og økt tilbud til breddeidretten. Klubbens sportslige resultater skal følge sportsplanen. Seljord Fotball er klubbstyrt og vi skal tenke langsiktig.

Vi setter fokus på forbedring og kvalitet i alle ledd.

Start