Styret i skigruppa:

Gunnhild Tveiten Golid, tlf. 979 94 306 – leiar
Kjetil Simonsen, tlf. 917 65 556 – ansvarlig for tråkkemaskin
Dag Vidar Noraberg, tlf 920 25 089 – ansvarlig for skitrekket
Anette Groven-Robertsen, tlf. 971 01 980

Markedsføring
Ingvild Haugerud Øverland, tlf. 970 00 113