Seljord ridegruppe kan tilby flotte treningsforhold ved Seljord hestesenter. Ridehallen står til disposisjon for alle medlemmer av ridegruppa. All bruk av ridehallen må alikevel avklarast med Gitte Høgetveit slik at det ikkje kolliderar med rideskulen. Gitte og Stig kan også tilby privat undervisning i både sprang og dressur for nybebynnere og meir rutinerte rytterar. 

Ridegruppa har mange planer for dei nærmaste mnd . Galloppløp, feltritt ,kurs i mountain games med mer. Følg med på facebook der vil arrangementene fortløpende bli lagt ut!

Ridegruppa i Seljord blei oppretta på starten av 90 tallet. Vi er i dag ca 60 medlemmer. Som medlem av ridegruppa får du vere med i eit trygt, godt og inkluderande miljø. Me reiser på turar, arrangerer stevner og treningssamlinger.

Styreleder Jan Olav Haukvik, janohauk@online.no mob 909 91 319

Nestleder Gunn Ragnhild Jønholt, ragnijonholt@hotmail.com mob 918 88 530

Kasserer Anny Kveven Sørensen a-kvesoe@online.no mob 480 56 62

Styremedlem Jon Midtbø jonmidtbo@hotmail.com mob 970 18 982

Vara Jeanette Stenhaug jcsstenh@gmail.com mob 413 81 700

Vara Ingunn Slettetveit ingunnslettetveit@hotmail.com mob 906 16 826

Ungdomsrepresentant (Dressur) Ina Kåsa ina-ka@online.no mob 991 02 767

Ungdomsrepresentant (Sprang) Kristine K Sørensen k.kveven@icloud.com mob 919 08 162

Skrivar Irene U Kåsa irene.kasa@gmail.com mob 908 33 597