Seljord ridegruppe kan tilby flotte treningsforhold ved Seljord hestesenter. Ridehallen står til disposisjon for alle medlemmer av ridegruppa. All bruk av ridehallen må alikevel avklarast med Gitte Høgetveit slik at det ikkje kolliderar med rideskulen. Gitte og Stig kan også tilby privat undervisning i både sprang og dressur for nybebynnere og meir rutinerte rytterar. 

Ridegruppa har mange planer for dei nærmaste mnd . Galloppløp, feltritt ,kurs i mountain games med mer. Følg med på facebook der vil arrangementene fortløpende bli lagt ut!

Ridegruppa i Seljord blei oppretta på starten av 90 tallet. Vi er i dag ca 60 medlemmer. Som medlem av ridegruppa får du vere med i eit trygt, godt og inkluderande miljø. Me reiser på turar, arrangerer stevner og treningssamlinger.

Leiar
Jan Olav Haukvik - janohauk@online.no - 90 99 13 19

Nestleiar
Sigrid K Berge - sigridkleivi@live.com - 97 60 49 02

Styremedlem ( kasserer)
Anny Kveven Sørensen a-kvesoe@online.no - 48 05 66 25

Styremedlem
Sandra D Ryen - Sandradelmark@gmail.com - 92 35 98 85 / 48 00 99 31

Styremedlem ( vara)
Jeanette Stenhaug jcsstenh@gmail.com - 41 38 17 00

Rep. For Seljord Hestesenter
Stig Høgetveit post@seljordhestesenter.no - 95 27 77 93

Ungdomspepresentant
Sunniva I U Kåsa sunnivakasa@icloud.com - 90 92 40 10

Styremedlem (skrivar)
Irene U Kåsa irene.kasa@gmail.com - 90 83 35 97