Barneidretten 2020/21

Barneidretten for vinteren 2020 og 2021 blir haldene av idrettslaget sjølve. Folkehøgskulen får ikkje tatt dei nødvendige kursa sine på grunn av koronatiltaka. Svømmebassenget er stengt og riding er også vanskeleg å få gjennomført. Me har hallen på Granvin på måndagar fra kl 18-19 og vil, så godt det lar seg gjere, ha treningar der denne dagen (oppdateringar på facebook-sdia for barneidretten). Når snoen kjem, går barneidretten over til skikarusell oppe i Raudkleiv. Me håpar å få til mest mogeleg, men me må ta hensyn til korona og derfor blir det kanskje noko redusert aktivitet.

Aktivitetsledere: Hans Inge Hagen og Pia Groven-Robertsen

Barneidrett 2019/20

Barneidretten kjem i år til å ein litt anna form. Barneidretten blir ei heilårs-gruppe der; friidrett for barn, den gamle barneidretten og skikarusellen blir slått sammen. Fram til Folkehøgskule-elevane har fått tatt sine aktivitetskurs, så blir barneidretten kjørt under friidrett for barn på Eventyrøy kl 18.00 tol 19.00 på onsdagar (blir avlyst om dårleg vær). 

Meir info kjem etterkvart nå Folkehøgskulen tek over.