Seljord IL er eit fleiridrettslag stifta i 1902 og har over 500 medlemar. Aktivitetane i laget er fotball, handball, ski, skiskyting, riding, friidrett og allidrett. Seljord IL har dei siste åra investert over 20 mill.kr i eit fantastisk ski-, aktivitet- og friluftsanlegg i Raudkleiv og ny kunstgrasbane med nytt friidrettsanlegg på Eventyrøy. Seljord IL har i 2025 femtiårs jubileum med matsal under Dyrskun og som i alle desse åra har vore «livsnerva» for aktivitetane i laget. Vi har nesten 1000 mann i sving med matsal for Seljord IL dei 3 Dyrskudagane. Dette utgjer totalt over 5000 dugnadstimar, der vi må leige inn nesten halvparten frå andre lag i øvre Telemark. Å auke andelen av eigne medlemar til Dyrskudugnaden for Seljord IL er eit satsingsområde for laget.

Dyrskugruppa Funksjon Mobil
Tellef Solås Personal/økonomi 91896135
Ole Tufte Innkjøp/lager 91398699
Lise Aarvik Kvalitetskontroll 95814477
Dagfinn Tveiten Kjøkken/Produksjon 97058405
Oddvar Kvålo Utstyr/logistikk 91514126
Haldis Thorvaldsen Kvalitetskontroll 97036431
Kai Slåkvik Kjøkken/Produksjon 95885471
Randi Øygarden Personal/vaktbu 99738331
Bård Lie Ståland Lager/logistikk 99304521
Hans Inge Hagen Personal/økonomi 95065738
Arve Myrvang Organisere Sil-barna 95870140
Ingvild Lie Ståland Kvalitetskontroll 97549990
Gunn Slåkvik Kjøkken/Produksjon 92416719