Tellef Solås
Ole Tufte
Helene Pedersen
Lise Aarvik
Dagfinn Tveiten
Oddvar Kvålo
Haldis Thorvaldsen
Kai Slåkvik
Randi Øygarden
Bård Ståland
Hans Inge Hagen