Alle medlemer av Seljord idrettslag, som har hatt store reiseutgifter på større arrangement dei har delteke på i 2021, kan nå søke om deltakartilskot. (Legg ved dokumentasjon/kvitteringar)

Søknaden sendast til:
Seljord idrettslag v/Hans Inge Hagen:
epost: post@seljordidrettslag.no
Søknadsfrist: 1.11.2021

Styret for
Seljord IL

Sparebanken DIN - Dyrskun Arrangement AS - Byggmakker Seljord Elektriske - Meny Seljord - Intersport Seljord - aspit - Alf Johansen AS - Funnemark Seljord - Alianse Optikk Vest-Telemark - Dyrud Elektro AS - Seljord Rekneskapsservice AS - Sweco Seljord - Holte & Haaland Bilvaskeutstyr AS - Bo-Senteret AS - Skorve Gruppen - Aasmundsen Bakeri - Circle-K Seljord - Seljord Varmeservice