Bli med på duganden vår under Dyrskun 2024!

Gå inn på denne lenka for å registre deg på Dyrsku-dugnad for SIL

https://seljord.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9111601

Me treng fleir folk til Dyrskuduganden 2024 i Seljord Idrettslag. Mang har allerede engasjert seg. Dette er ein morosam og vikig del av lokalsamfunnet!

Sparebanken DIN - Dyrskun Arrangement AS - Byggmakker Seljord Elektriske - Meny Seljord - Intersport Seljord - Telemark bilruter - Alf Johansen AS - Toyota Seljord - Vest-Telemark synssenter - Dyrud Elektro AS - Seljord Rekneskapsservice AS - Sweco Seljord - Holte & Haaland Bilvaskeutstyr AS - Bo-Senteret AS -  Aasmundsen Bakeri - Circle-K Seljord - Seljord Varmeservice